Otizm

Yaygın Gelişimsel Bozukluk türlerinden biri olan Otizm

 • 3 yaşına kadar ortaya çıkan ve yaşam boyu devam eden,
 • Sosyal iletişim, sözel ve sözel olmayan iletişimde problemler,
 • Tekrarlayıcı davranışlar ve
 • Kısıtlı ilgi alanları ile kendini gösteren
 • Nöro – gelişimsel bir bozukluktur.

Otizm'in İlk Belirtileri

 • Göz teması kurmama
 • İsmi söylendiğinde dönüp bakmama
 • Parmağıyla istediği şeyi göstermeme
 • Yaşıtlarının oynadığı oyunlara ilgi duymama
 • Durduğu yerde sallanma
 • Parmak uçlarında yürüme
 • Dönen nesnelere karşı ilgi duyma
 • Takıntılı davranışlar gösterme
 • Yaşıtlarından geri konuşma ya da hiç konuşmama
 • İsteklerini ağlayarak ifade etmeye çalışma olarak örnek gösterilebilir

1. Sosyal İlişkilerde Güçlükler

Akranları ile ilişki kuramama, başkaları ile kurulan sosyal – duygusal alanda sınırlı davranışlar.

2. Dil Gelişimi ve İletişim Zorlukları

Dil gelişiminde yaşanan gecikme ve karşılıklı iletişim kurmada yaşanan güçlük.

3. Sınırlı ilgi alanı ve davranışların olması

Düzen ve rutini bozmayan, tekrarlayıcı davranışlar ile nesnelere karşı duyulan sıra dışı ilgi ve takıntılar.

Erken Teşhisin Önemi !

Otizm de Kritik Zamanı Boşa Harcamayın!

Erken teşhis ve tedavi otizmli çocukların tam potansiyellerine ulaşmalarına ve onların bir birey olarak topluma kazandırılmalarına yardımcı oluyor. Verilen eğitimler ile otizm teşhisli bireylerde

 • Alıcı ve ifade edici dil becerilerinin geliştirilmesi
 • Verilen yönergeleri takip etme ve yerine getirme becerilerini edinmesi
 • Motor becerileri aktif şekilde kullanması
 • Öz bakım becerileri ve günlük yaşam becerilerinin kazandırılması
 • Yapacağı çalışmalarda bağımsız hareket edebilme ve plan oluşturma becerilerinin kazandırılması beklenmektedir.
 • Sosyal iletişimi başlatma, iletişimi sürdürme ve kuvvetlendirme becerilerinin geliştirilmesi
 • Toplumsal yaşama katılmalarının aktifleştirilmesi ve sosyal uyum becerilerinin geliştirilmesi
 • Akademik becerilerinde gelişim sağlanması
 • Neden – sonuç ilişkisi kurulmasının sağlanması
 • Taklit becerilerinin geliştirilmesi

Her 59 çocuktan 1’inde görülen otizm, erkeklerde kızlara oranla 4 kat daha fazla görülmektedir. Belirtileri ise erken çocukluk çağında başlamaktadır (0 – 3 yaş)

Bugün, otizme neyin neden olduğu bilinmemekte ancak genetik temelli olduğu düşünülmektedir. Ancak çevresel faktörlerin de otizme yol açabildiğine ilişkin görüşler vardır.

Randevu ve Diğer Sorularınız İçin Bizi Arayın!

Merkezimizde verilen eğitimler tamamen devlet destekli olarak verilmektedir. İletişim kanallarımız üzerinden bize ulaşarak değerlendirme, servis, özel eğitim ve randevu alma gibi süreçler hakkında destek alabilirsiniz.