Özgül Öğrenme Güçlüğü

Özgül öğrenme güçlüğü, bir çocuğun zekası normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen dinleme, düşünme, anlama, kendini ifade etme, okuma-yazma veya matematik becerilerinde yaşıtlarına ve zekasına oranla düşük başarı göstermesi olarak tanımlanabilir.

Bilmemiz gereken en önemli şey; Özgül Öğrenme Güçlüğü ‘nün zihinsel bir gerilik ya da bir özür durumu değil sadece ALGILAMA farklılığı olduğudur.

Özgül Öğrenme Güçlüğü Belirtileri

  • Yön kabiliyeti sorunları,
  • İnce ve kaba motor becerilerinde eksiklik,
  • Sayma sorunları,
  • Sürekli eşya kaybedilmesi,
  • Sürekli dağınıklık,
  • Sürekli imla hataları,
  • Dört işlemde zorluk
  • Okuma sorunları,
  • Saat okumada zorluk,
  • Yazı yazarken harf tekrarı,

Özgül Öğrenme Güçlüğü Çeşitleri

Disleksi

Okuma Güçlüğü

Kelimeleri hecelerken ya da harfleri ayırırken zorlanma, yavaş okuma, okuduğu metni anlamakta zorlanma gibi belirtiler görülür.

Disgrafi

Yazılı Anlatım Güçlüğü

Okunaksız el yazısı, yazarken bazı harfleri ya da sayıları ters yazma veya karıştırma, gördüğü yazıyı yazarken zorlanma gibi özellikler görülmektedir.

Diskalkuli

Matematik Güçlüğü

Sayı kavramlarını anlamakta güçlük çekme (5 mi 1 mi daha büyüktür gibi), sayıları karıştırma (2-5, 6-9), bazı aritmetik sembolleri öğrenmekte zorlanma (+ – x ), işleme sağdan değil soldan başlama, eldeleri unutma, çarpım tablosunu öğrenmekte zorlanma gibi belirtiler görülür.

Bu düşük başarı; kişinin yaşına, aldığı eğitime ve zeka düzeyine uymayacak şekilde en az 6 ay süreyle temel akademik becerileri (okuma – yazma ya da matematik) öğrenmede güçlük yaşaması olarak açıklanabilir. Kişinin hem okul başarısını hem de günlük yaşam etkinliklerini önemli derecede engeller.

Özgül öğrenme güçlüğü sorunu yaşayan kişiler için tercih edilmesi gereken eğitim yöntemleri normal eğitim yöntemlerinden daha farklıdır. Anlama ve öğrenme bakımından daha farklı metotlar ile öğrenebilen bu kişiler için zeka geriliği tanısı koymak doğru değildir.

Her birey farklı bir yöntem ile öğrenir. Kimileri için öğrenmek daha çok görme odaklı iken kimileri için duyusal olabilir. Birçok yönden öğrenmek için duyu organlarını kullanmak gerekir. Ancak özgül öğrenme güçlüğü yaşayan kişiler için bu yöntemler ile öğrenmek çoğu zaman oldukça güçtür.

Özgül öğrenme güçlüğü yaşayan bireyler için verilen eğitimler özel eğitim merkezimiz bünyesinde uzmanlarımız tarafından verilmektedir. Bu noktada çocuklarımız için gereken tüm eğitim uygulamaları profesyonel olarak gerçekleştirilmektedir. Özgül öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklarımız için eğitim ancak doğru yöntemler ile mümkündür.

Randevu ve Diğer Sorularınız İçin Bizi Arayın!

Merkezimizde verilen eğitimler tamamen devlet destekli olarak verilmektedir. İletişim kanallarımız üzerinden bize ulaşarak değerlendirme, servis, özel eğitim ve randevu alma gibi süreçler hakkında destek alabilirsiniz.